Årets konstnär

LarsArvidssonTrasnitt296x4002016

Lars Arvidsson född 1950 har utsetts till 2016 års konstnär. Med sitt grafiska blad ”Spegling” får medlemmarna för första gången ett träsnitt, en högtrycksmetod, en grafisk teknik, som blev mycket vanligt under medeltiden. Vid mitten av 1400-talet fick träsnittet, som då blivit ett självständigt konstnärligt uttrycksmedel, konkurrens av kopparsticket, som var en enklare och billigare metod.

Lars Arvidsson är sin egen tryckare och har en mycket liten tryckpress. Bilden ritas på en plan sida av  björkplywood och de ytor som skall vara ofärgade skärs bort med ett skärjärn så att färgen endast fäster på de uppstående ytorna. För varje ny färg måste en ny stock skäras till. I årets blad ingår inte mindre än sju färger, vilket innebär att varje blad har passerat valsen sju gånger = 630 gånger för hela upplagan.

Lars Arvidsson började sin utbildning med arkitekturstudier på KTH 1970-72, studerade vid Gerlesborgsskolan 1972-74, där han senare var gästlärare. Efter studier hos Staffan Hallström tillbringade han fem år på Valands Konsthögskola. Han har varit en flitig utställare sedan 1983, gjort en rad scenografier för dansföreställningar och hans offentliga utsmyckningar kan man finna på S:t Görans sjukhus, på Nacka sjukhus och på Rättspsykanläggningen i Flemingsberg.

1986-2000 var han lärare på Medborgarskolans konstskola, på Kulturama konstskola 2000-2006 samt från 2003 på ABF.

Louise Lyberg

 

MaxBook2014

Max Book – 2014 års konstnär
Av 113 nominerade konstnärer utsåg den nordiska juryn 17 representanter att tävla om det stora priset 2014 års Carnegie Art Award. Deras verk fyllde Konstakademien i november 2013 och där i en egen sal fanns Max Books stora målningar. Samtliga fem är presenterade i den eleganta katalogen, som följer utställningen i de nordiska huvudstäderna.
Max Book är ångermanlänning, född 1953 i Långsele och uppvuxen i Bollstabruk. Efter gymnasiet i Härnösand följde han olika konstkurser bl.a. en kurs i litografi i Umeå i början av 1970-talet. Efterhand utvecklade han egna idéer, experimenterade med olika tekniker, blandade kontrasterande färger, grafitti, inklistrade collage, märkliga tecken och motsägelsefulla, oförklarliga föremål i bilden.
1980 debuterade han på Galleri Engström i Stockholm med sina mörka expressiva målningar som väckte stor uppmärksamhet. Max Book blev en eftersökt konstnär och betraktas som en av 80-talsgenerationens främsta konstnärer, vilket rader av utställningar både i Sverige och utomlands visar. Han tillhörde konstnärsgrupperna Ibid och Wallda under 1980-talet och 1990 ställde han ut på Waldemarsudde.
Trots att han i alla CV omnämns som autodidakt kallades han som lärare till Konstakademin där han under andra hälften av 1990-talet under fem år tjänstgjorde som professor i måleri.
Även om hans palett under senare år ljusnat något så visar hans bilder nu att naturen påtagligt deltar. Han blandar foto och måleri med utgångspunkt från egna fotografier, skogen finns ofta med som kuliss. Han bearbetar duken handgripligt med kol och tvål för att nå en speciell yta eller tar den oavslutade målningen med ut i skogen, där löv, barr och annat blir delar av konstverket.

MaxBookGrafikSkogen är en påtaglig verklighet i hans liv, där han bor i Handen. Bakom hans hus ligger en stor skog, som är lätt att gå vilse i. Där har synts både varg, björn och alldeles nyligen t.o.m. en mårdhund. Skogen finns med i det grafiska blad, som han gjort för Konstnärernas Vänner, en snöklädd kulle, där det brinner en eld, som påminner om de norrländska vårdkasarna (format stående 45 x 60).
(Klicka på bilden för större format)
Max Book är representerad på de flesta stora svenska museer och har nu senast utfört en mycket stor monumentalutsmyckning för restaurangen Gotia Tower på Svenska Mässan i Göteborg. Målningen med ett imponerande havsmotiv har måtten 3,5 m hög och 28 m lång.
Max Book är också musiker i Electronicabandet ZëBB Academy.

Louise Lyberg

 

2013

Night and Day II

Astrid Sylwan, född i Antwerpen 1970, är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack, där hon tog sin examen i fri konst 2005. Årligen har hon haft ett flertal utställningar såväl i Sverige som i Finland och Frankrike. Astrid Sylwan arbetar med ett färgstarkt abstrakt måleri i stort format. På dukarna låter hon röda, rosa och oranga färger flyta som rinnande droppar i genomskinliga slöjor över de bakomliggande färgskikten eller så dominerar de gröna, havsblå och violetta färgerna i nya slöjbildningar.

 

 

 

 

 

2012

KG Nilson är representerad på Moderna museet och på ytterligare fjorton stora svenska museer. Utomlands finns hans konst i Finland, England, Tyskland och Polen. Han har sedan 1970-talet utfört ett närmare tjugotal offentliga utsmyckningar som väggmålningar, glasmålningar, konstglasfönster, stenreliefer, en rondellskulptur samt valurna och röstskrin till Sverige riksdag.

KG Nilson har genomgått konstutbildning på Valand i Göteborg 1961, Atelier 17, Paris 1962 och Kungliga Konsthögskolan 1963-68. Hans debut ägde rum på Galleri Aronowitch 1966. Därefter har han haft drygt ett fyrtiotal separatutställningar bl.a. på Liljevalchs konsthall och på Konstakademien. I januari 2012 avslutades den senaste på Konstnärshuset i Stockholm.

Han tog fil.kand-examen i Uppsala 1966, var lärare på Konstfack i färglära 1972-1983, varefter han under de följande tio åren innehade professuren i Grafik på Kungliga Konsthögskolan. 2008-2011 var han ordförande i Grafiska Sällskapet.

Det var under studierna i Uppsala som KG Nilson kom i kontakt med Josef Albers ”Interaction of Colours”. Färglära var något nytt trots att Goethe redan på 1700-talet fördjupat sig i ämnet och dragit slutsatsen att färg uppstår i mötet mellan ljus och mörker. KG skrev sin trebetygsuppsats i ämnet, översatte Albers bok och gav sedan ut sin egen bok ”Färglära” 1982 med pedagogiska instruktioner och övningsuppgifter. Den har följts av en senare bok 1999 ”KG Nilsons Färglära”
om den gåtfulla färgen.

Motiven i hans konst har utvecklats från kartor med trafikleder och vattenledningar, till nya kartor, öar och hus med sexkantiga toppiga tak. De senare förvandlades i konkretismens tecken på 1980-talet till mångfärgade trianglar, som bildade ett yttäckande mönster. Bildens dynamik uppstår allt eftersom romber och större former bildas medan målningen avläses. Dessa färgbyggen följdes av hans partitur med notlinjer, cirklar och fyrkanter för att på 2000-talet återvända till kartorna, nu i nya utformningar. Parallellt experimenterar han med de yttäckande geometriska formerna.

”Jag arbetar långsamt och med stor noggrannhet. Färgerna blir pregnanta genom att målas i avgränsande fält, men varje tillkommande färg förändrar helheten. Alla färger är därför i allmänhet förändrade i förhållande till deras första förekomst.”

I årets grafiska blad – ”Lusthus/Periskop” – möter vi åter huset, men i en annan utformning och sett ovanifrån. Taket saknas och fönster och dörrar är markerade. Men visst är det ett periskop vi ser eller är det rentav en havsutsikt genom ett kajutfönster. Ytan är plan och vikten läggs vid de de klara samspelande färgerna.

KG Nilson presenterar här en för Konstnärernas Vänner helt ny grafisk teknik kallad ”Giclée”. Den kan visserligen vara svår att skilja från litografi och serigrafi men tekniken ger större möjligheter till en stor variation av färgerna. Tack vare ett specialpapper, som är belagt med en coating, uppnår man en högre briljans och en djupare svärta. Utskriften görs på en skrivare i storformat med upp till 12 separata färgpatroner, där färgerna i form av mikroskopiska droppar blandas sinsemellan.

Louise Lyberg