Program

Viktigt för oss är naturligtvis programverksamheten som kommer att kretsa mycket kring Waldemarsudde genom att en av grundarna till föreningen Konstnärernas Vänner, som nu är sammanslagen med Waldemarsuddes Vänförening, var prins Eugen.
Som medlemmar i föreningen Waldemarsuddes Vänförening, Prins Eugens och Konstnärernas Vänner får vi genom program och evenemang uppleva konst i många former.
Vännerna anordnar varje år besök på museer, gallerier m.m., visningar inför auktioner samt arrangerar olika konst- och kulturresor.