Styrelse

Waldemarsuddes Vänförening, Prins Eugens och Konstnärernas Vänner

Jennifer Alarik
Caroline Ankarcrona
Elisabeth Douglas
Hans DyhlénOrdförande
Madeleine DyhlénSekreterare
Peder Isacson
Bo KylbergInfo, utskick, hemsida
Ulf Nordfjell
Louise Lyberg
Karin SidénÖverintendent och museichef
Cecilia Verstegh
Paola Westerberg