Hjälpfonden

Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond

Förslaget om en fond väcktes av Ewald Dahlskog (1894-1950), Stockholm,  mångsidig bildkonstnär, keramiker och träkonstnär (ebenist) på en klubbafton 6 mars 1936 då samtidigt en kollekt om 30 kronor samlades in i en hatt. Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond bildades 1937 av konstnärskamraterna i Konstnärsklubben. Målarprinsen, prins Eugen, engagerade sig tidigt och har betytt mycket för fondens positiva utveckling. Kapitalet skapades bl.a. genom att inkomsterna från den riksomfattande Konstens vecka 1939 överfördes till fonden.
På 1960-talet fick fonden ytterligare kapital från den gamla ”Svenska konstnärernas pensions- och understödskassa” som var ”tillgänglig för man eller kvinna som är arkitekt, målare, skulptör, gravör, tecknare eller illustratör, även som hustru till sådan konstnär”. Startkapitalet till den kassan fick man av inkomsterna från försäljningen av tidningen JUL 1888-1913.

Hjälpfondens ålderspensioner och sjukbidrag är idag betydligt viktigare då Bildkonstnärsnämnden 1998 beslutade att inte bevilja nya pensioner. Stig Ramel, som var driftig ordförande under många år, har i sin bok, Pojken i dörren, vältaligt beskrivet arbetet i Hjälpfonden ”med pensioner och katastrofutryckningar för konstnärer som råkat i nöd”.

Hjälpfonden torde vara Sveriges största enskilda fond till nödlidande konstnärer. Fonden delar årligen ut cirka 3 miljoner kronor i form av bidrag till ett 70-tal konstnärer. Konstnärernas Vänner bidrar till fonden varje år och blir därmed vänner till utövarna.

Inom Hjälpfonden finns en speciell minnesfond, dit penninggåvor kan sändas för att hedra minnet av avliden person – konstnär eller icke konstnär – varvid en textad adress underrättar de anhöriga om att Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond – ”Minnesfonden” mottagit en penninggåva, avsedd att främja dess syftemål.

Minnesfondens bankgiro är 241-0074 och adressen: c/o Marianne Petersén, Laduvägen 10, 181 41 Lidingö. Telefon 08/767 30 00. Var god skriv tydligt och ange förutom avsändarnamn och adress vederbörande dödsboadress på talongen.