Medlemmarnas dag

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 14/09/2020
16:00 - 20:00

Plats
Waldemarsudde

Kategorier Inga Kategorier


Kära vänner

Pandemin har tvingat oss att dra ned på våra aktiviteter och för muséet har den inneburit stora påfrestningar.  Med Waldemarsuddes stora självförsörjningsgrad har den drastiska minskningen av antalet besökare inneburit ett högst väsentligt inkomstbortfall. Viss kompensation har utgått från staten och vi i föreningen har bidragit med ett särskilt anslag om 300 000 kronor. Ytterligare ansträngningar att stötta muséet planeras. Spontana och generösa bidrag har vi redan mottagit och sådana är naturligtvis även fortsatt mycket uppskattade.

För att starta höstens medlemsaktiviteter har muséet haft vänligheten att inbjuda till

” Medlemmarnas dag ”   måndagen den 14 september mellan kl 16.00 och 20.00

Muséet är då endast öppet för oss medlemmar och bygger på att vi i stor utsträckning vistas utomhus.  Vi kommer dock ha möjlighet att i mindre grupper få specialvisning av den pågående Lena Cronqvist-utställningen liksom den då alldeles nyöppnade utställningen ”Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen”.   Det kommer ges möjlighet till visning av trädgård och växthus samt besök i den gamla kvarnen. Vi hoppas många medlemmar kommer och vi kommer bevaka att avstånd hålls och att vi följer alla anvisningar.  Café Ektorpet, som har utvecklats till en stor succé, kommer att hålla öppet för oss denna kväll.

Vi ber er anmäla deltagande samt om ni vill gå med på visningen av respektive utställning till Madeleine Dyhlén, tel 070 972 48 70 eller mail madyhlen@gmail.se.

Väl mött

Hans Dyhlén

(ordförande)