Årsmöte / Årshögtid 10 juni

Kallelse

till årsmöte och årshögtid med Waldemarsuddes Vänner
måndagen den 10 juni 2024 09.00
å Waldemarsudde
Årsmöteshandlingarna finns här!

Program 

09.00 Årsmöte (se bifogade dagordning) följt av musik med Lilla Akademien.
10.00 Årshögtid i närvaro av DDMM Konungen och Drottningen.

 • Musik med Lilla Akademien
 • Ordföranden hälsar välkommen och berättar om föreningens verksamhet och delar ut Vänföreningens stipendium
 • Överintendent och museichef Karin Sidén berättar om det gångna verksamhetsåret.
 • Ordföranden delar ut kulturpriset ”Renässans för humaniora” år 2024.
 • Musik med Lilla Akademien

Anmälan till årsmöte och årshögtiden görs till Madeleine Dyhlén (mail: madyhlen@gmail.com eller sms 070 972 48 70) senast den 1 juni. Om du önskar delta i samkvämet efter årshögtiden i Prinsens Kök (”high noon tea”) anmäls detta genom insättning av 100 kr till vänföreningens bankgiro 615-6186.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultaträkning och balansräkning hålls tillgängliga på vänföreningens hemsida inför årsmötet.

Välkomna!
Hans Dyhlén (ordf.)

PS Om Du har missat att betala Din medlemsavgift, 500 kr (se medlemskortet) kan Du göra det till vänföreningens bankgiro 615-6186. DS

Dagordning
vid årsmöte den 10 juni 2024
å Waldemarsudde

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Framläggande av årsberättelsen
 5. Framläggande av revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av två revisorssuppleanter
 13. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsens förslag

10.
Louise Lyberg har som tidigare meddelats avlidit. Madeleine Dyhlén och Cecilia Versteegh har avböjt återval. Styrelsen föreslår därför nyval av Tina Reuterskiöld, Liane Wachtmeister och Caroline Hirsch Berman.

I övrigt föreslås omval av Hans Dyhlén, Caroline Ankarcrona, Jennifer Alarik, Elisabeth Douglas, Peder Isacson, Bo Kylberg, Ulf Nordfjell, Karin Sidén och Paola Westerberg.

13.
Medlemsavgifterna föreslås förbli oförändrade, d v s

 • 500 kr per person
 • 250 kr för medlem under 30 år
 • 10 000 kr för ständig medlem
 • 15 000 kr per par som ständig medlem

In memoriam

Foto: Ewa Rudling

Waldemarsuddes vänner har sorg. Vår styrelseledamot Louise Lyberg har gått bort. Hennes
betydelse för sammanslagningen mellan Konstnärernas Vänner och Waldemarsuddes
Vänförening kan inte nog poängteras. In i det sista var hon oförtrutligt verksam i våra
angelägenheter. Bara några dagar före sin bortgång vid 91 års ålder deltog hon i ett
arbetsmöte med undertecknad. Vi minns Louise med tacksamhet.
Hans Dyhlén

Årsmöte & Årshögtid

Årets årsmöte och årshögtid äger rum måndagen den 5 juni.
Se information under Evenemang här till höger.

Dagordning vid årsmöte den 5 juni 2023 å Waldemarsudde

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Framläggande av årsberättelsen
 5. Framläggande av revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av två revisorssuppleanter
 13. Fastställande av medlemsavgifter

Årsredovisning – 2022
Revisionsberättelse – 2022
Årsmöte, närvarande – 2023-06-05
Årsmötesprotokoll – 2023-06-05

Nyhetsbrevet

Kära Vänner,
Alla önskas god fortsättning på det nya året, som lovar mycket för oss i vänföreningen.

Muséet förbereder just som bäst vårens stora utställningar, Kvinnliga Pionjärer – visionära landskap som öppnar den 4 mars och Prinsens kända och okända skatter – konst och konsthantverk ur Waldemarsuddes samlingar som öppnar den 22 april. Grünewald kan ses till den 12 februari och Charlotte Gyllenhammar till den 26 mars och då slutar även ”Ljus över hav och land”, utställningen om Önningebyn på Åland. Till hösten hägrar Ernst Josephson.
Vårt egna program inför våren börjar med konstnärssamtal med Charlotte Gyllenhammar den 20 februari kl 16.00 på muséet. Den 23 februari kl 17.30 är vi inbjudna till Manilla – familjen Bonniers residens på Djurgården. Våra medlemmar Hans-Jacob och Mimmi Bonnier tar emot och visar Sveriges största samling av författarporträtt. (OBS! begränsat antal deltagare).
Anmälan om deltagande den 20 och/eller den 23 februari görs till Madeleine Dyhlén per mail madyhlen@gmail.com eller per sms till mobilnummer 070 972 48 70.
I början av maj kommer vi ha årsmöte och högtidssammankomst. Senare i maj planeras en resa till Zürich och Bodensjön. Särskilda inbjudningar skickas separat.
Vi kan även erbjuda våra medlemmar rabatt på O’Modernts vinterfestival den 15 – 19 februari i Drottning Silvias Konsertsal i skolan Lilla Akademien (se nedanstående program). Vid bokning av biljetter ange rabattkoden OMODERNT.
Väl mött!

Hans Dyhlén, ordf.
(å vänföreningens styrelses vägnar)