In memoriam

Foto: Ewa Rudling

Waldemarsuddes vänner har sorg. Vår styrelseledamot Louise Lyberg har gått bort. Hennes
betydelse för sammanslagningen mellan Konstnärernas Vänner och Waldemarsuddes
Vänförening kan inte nog poängteras. In i det sista var hon oförtrutligt verksam i våra
angelägenheter. Bara några dagar före sin bortgång vid 91 års ålder deltog hon i ett
arbetsmöte med undertecknad. Vi minns Louise med tacksamhet.
Hans Dyhlén