Årsmöte & Årshögtid

Årets årsmöte och årshögtid äger rum måndagen den 5 juni.
Se information under Evenemang här till höger.

Dagordning vid årsmöte den 5 juni 2023 å Waldemarsudde

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 4. Framläggande av årsberättelsen
 5. Framläggande av revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av två revisorssuppleanter
 13. Fastställande av medlemsavgifter

Årsredovisning – 2022
Revisionsberättelse – 2022
Årsmöte, närvarande – 2023-06-05
Årsmötesprotokoll – 2023-06-05

Nyhetsbrevet

Kära Vänner,
Alla önskas god fortsättning på det nya året, som lovar mycket för oss i vänföreningen.

Muséet förbereder just som bäst vårens stora utställningar, Kvinnliga Pionjärer – visionära landskap som öppnar den 4 mars och Prinsens kända och okända skatter – konst och konsthantverk ur Waldemarsuddes samlingar som öppnar den 22 april. Grünewald kan ses till den 12 februari och Charlotte Gyllenhammar till den 26 mars och då slutar även ”Ljus över hav och land”, utställningen om Önningebyn på Åland. Till hösten hägrar Ernst Josephson.
Vårt egna program inför våren börjar med konstnärssamtal med Charlotte Gyllenhammar den 20 februari kl 16.00 på muséet. Den 23 februari kl 17.30 är vi inbjudna till Manilla – familjen Bonniers residens på Djurgården. Våra medlemmar Hans-Jacob och Mimmi Bonnier tar emot och visar Sveriges största samling av författarporträtt. (OBS! begränsat antal deltagare).
Anmälan om deltagande den 20 och/eller den 23 februari görs till Madeleine Dyhlén per mail madyhlen@gmail.com eller per sms till mobilnummer 070 972 48 70.
I början av maj kommer vi ha årsmöte och högtidssammankomst. Senare i maj planeras en resa till Zürich och Bodensjön. Särskilda inbjudningar skickas separat.
Vi kan även erbjuda våra medlemmar rabatt på O’Modernts vinterfestival den 15 – 19 februari i Drottning Silvias Konsertsal i skolan Lilla Akademien (se nedanstående program). Vid bokning av biljetter ange rabattkoden OMODERNT.
Väl mött!

Hans Dyhlén, ordf.
(å vänföreningens styrelses vägnar)

Galleri Glas

I tisdags (11 oktober) välkomnade Galleri Glas vännerna med bubbel till privat förhandsvisning av konstnärens Charlotte Frölings kommande utställning “Swans – Visions of Light and Darkness”. 
Charlotte höll en intressant, initierad och konsthistoriskt väl förankrad presentation om mytologins och historiens relation till svanar och sitt eget konstnärsskap. Vi vågar påstå att det blev så himla trevligt!

Text: Paola Westerberg Foto: Bo Kylberg

Årshögtid 2022 – Bildkavalkad

Ordförande Hans Dyhlén inleder årshögtiden med att öppna föreningens årsmöte.
Ungdomar från Lilla Akademien musicerar.
DDMM Konungen och Drottningen närvarade vid Årshögtiden
Camilla Lundberg fick kulturpriset Stiftelsen Sällskapet renässans för humaniora genom stiftelsens Louise Lyberg.
Priset 50.000 kr delas ut varje år.
Duktiga ungdomar från Lilla Akademien.
Sedvanligt trevligt bubbel med tillbehör för föreningens medlemmar och inbjudna gäster avslutar årshögtiden.
Flickan i Per Hasselbergs ”Grodan” blickar ut över Saltsjön denna fina försommardag.

Årshögtid 2021 – Bildkavalkad

Måndag den 16 augusti. Restriktioner gjorde att årets årshögtid hölls som ett gardenparty i trädgården på slottets södra sida.