Utflykt till Rydboholm

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 18/05/2022
15:00

Kategorier Inga Kategorier


Kära vänner!
                       Onsdagen den 18 maj kl 15.00
ordnar föreningen en utflykt till Rydboholms Gård, Åkersberga.  Elisabeth Douglas har generöst erbjudit oss att besöka parken och den med hjälp av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell anlagda trädgården.  Ulf, som även är styrelseledamot i föreningen, kommer att närvara.
Vägbeskrivning: Från Norrtull norrut, vid trafikplats Arninge: sväng höger på väg 274, efter 3,3 km höger på Östra Ryds kyrkväg, efter 600 m sväng höger. Framme.
Samling utanför grindarna.

Anmälan görs till Madeleine Dyhlén via mail madyhlen@gmail.com eller per telefon 070 972 48 70 senast den 15 maj.  Anmäl även om Du saknar möjlighet att ta Dig till Rydboholm på egen hand, så ser vi om vi kan ordna skjuts.

Stockholm den 5 maj 2022
Hans Dyhlén   (ordf.)