Julbrev till Konstnärernas Vänner

Kära Konstnärsvänner!                                          December 2018

Sedan 1 juli 2017, då våra föreningsmedlemmar blev ålagda att betala inträdesavgift, om än något reducerad, till Waldemarsudde, har Stiftelsen Waldemarsudde ansett att det endast får finnas en enda vänförening anknuten till museet. Vi har därför sedan i juni månad intensivt arbetat  för att smälta samman Waldemarsuddes Vänner och Föreningen Konstnärernas Vänner.

För att kunna göra detta måste vi enlighet med våra stadgar, paragraf 6, utlysa ett extra sammanträde två månader innan ordinarie årsmöte i april. Detta extra möte kommer att äga rum tisdagen 5 februari kl. 13.00 på Konstnärsklubben. Det är angeläget att så många av Vännerna som möjligt kan närvara vid detta möte för att diskutera och fatta beslut om förändring av stadgarna och därmed också en sammanslagning av de    två vänföreningarna.

Föreningen Konstnärernas Vänner kan se tillbaka på år 2018 med en mycket aktiv programverksamhet. Programkommittén har arrangerat    två utlandsresor – Florens i mars och det inre av Finland i september. Dessutom har Vännerna bjudits på ett tiotal olika uppskattade evenemang, besök hos konstnärer och olika privata samlingar samt naturligtvis Överintendent Karin Sidéns utomordentliga visningar av Waldemarsuddes utställningar.

Vi ser nu fram emot vårens intressanta programpunkter och önskar er alla

GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT 2019!

Louise Lyberg
t.f. ordförande