Gott Nytt År

Kära vänner!

Ett förunderligt år för vårt kära Waldemarsudde går mot sitt slut. Det har varit en turbulent tid med lysande utställningar och samtidigt Coronarestriktioner som medfört stora inkomstbortfall. Vänföreningen har sökt bistå i möjligaste mån bl.a. med ett stort bidrag till park och galleri. Tack vare en generös medlem hade vi även möjlighet att lämna bidrag till en publikation. Trots restriktioner har vänföreningen under hösten kunnat genomföra besök på Rydboholm, Medlemmarnas Dag på muséet samt besök på Martin Wickströms utställning.

Muséet har anpassat sig till de restriktioner pandemin medfört, men lyckats hålla öppet för ett begränsat antal besökare. ”Trollbunden” den stora Bauerutställningen är en upplevelse, så också Dunérs fantasieggande utställning ”Öar”. Prinsens Kök är öppet och även Café Ektorpet, där man sitter utomhus och säkert. Muséet följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och har begränsat insläpp. Det är värt att besöka just nu efter en stärkande Djurgårdspromenad

Vi avvaktar med programläggning för våren, men hyser en stark förhoppning att vi skall kunna uppta våra aktiviteter senare under våren. Vi planerar även för att finna vägar att stötta muséet utöver vad vi normalt förmår. Visst stöd har muséet fått från staten, men med tanke på dess höga självförsörjningsgrad inger framtiden visst bekymmer. Våra medlemsavgifter går så gott som oavkortat till muséet så jag uppmanar all att betala medlemsavgiften när det är dags (se medlemskortet där giltighetstiden är angiven).

Med förhoppning om en ljusare framtid önskar styrelsen er alla ett riktigt

Gott Nytt År

Hans Dyhlén (ordf)